Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Historiska samlingar

Garfågeln, utrotad 1844. Några få exemplar finns kvar i museer, varav ett i Lund. Ej utställd. Garfågel Fiskar från 1700-talssamlingarna (Stobaeus och Retzius) Remora Remora Fisk
Rocka Fisk, Peristedion Fisk, Peristedion Siden framställt i Lund. På 1700-talet odlades mullbärsträd och silkesmaskar föddes upp på nuv. södra lasarettsområdet. Siden Sidenframställningen (ledd av prof Lidbeck) resulterade i en liten mängd tyg men blev inte lönsam.
Vandringsduvan från Nordamerika, utrotad på 1800-talet. Sista exemplaret dog 1914. Vandringsduva Vandringsduva Vandringsduva Skylt i entrén. Skylt