Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Stobaeus' och Bondes insektssamlingar

Den Bondeska insektssamlingen skänktes i början av 1800-talet. Ur Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen Ur Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen
Från Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen Från Bondeska insektssamlingen
Den insektssamling som ägdes av Kilian Stobaeus och var insamlad av Leche i början av 1700-talet är en av världens äldsta. Stobaeus insektssamling Ur Stobaeus insektssamling Ur Stobaeus insektssamling Ur Stobaeus insektssamling Ur Stobaeus insektssamling
Ur Stobaeus insektssamling Ur Stobaeus insektssamling J.W.Zetterstedt var professor i entomologi vid början av 1800-talet och en banbrytande forskare fr.a. om tvåvingar (flugor m.fl.). Insecta lapponica Diptera scandinavica