ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Besoarantilop

Pungvarg

Tjocksvansad galago

Retziusgalleriet

Retziusgalleriet går som en bred läktare runt våning 2. Här finns framför allt däggdjur, men också insekter, snäckor m.m.

Närmast ingången ser du en stor monter med svenska däggdjur. Längs väggarna finns montrar med svenska och utländska däggdjur, t ex gnagare, rovdjur, pungdjur, primater m.m. Mellan däggdjursmontrarna finns insektssamlingar utställda med allt ifrån svenska insekter till exotiska fjärilar och skalbaggar.

Längs räcket (som omger de upphängda valskeletten) finns stora samlingar av snäck- och musselskal från hela världen. I bortre kortänden finns den Gyllenstiernska fisksamlingen från 1800-talets början.

Stig in! (Rundvandring. Klicka på miniatyrerna för att se dem större.)

Karta över våning 2

Vem var Anders Jahan Retzius?

Till fotografierna (klicka på miniatyrerna för att se dem större):

Större svenska däggdjur Pungdjur och kloakdjur
Gnagare och små rovdjur Gyllenstiernska fisksamlingen
Primater (apor och halvapor) Snäckor och parasiter
Utländska hovdjur och rovdjur Lokaler och montrar

 

Ceylonmakak

Snöleopard

Snäckor (Cassis)