ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Garfågel

Fisk (från Retzii samling)

Insecta Lapponica

Fler samlingar

Här finns bilder från samlingar som inte är utställda.

Museet har en stor entomologisk avdelning (insektsavdelning) med såväl vetenskapliga samlingar som historiskt viktiga samlingar, t. ex. från Stobaei samlingar (insamlat av Leche) och den Bondeska insektssamlingen. Insektssamlingarna omfattar totalt ca 10 miljoner exemplar, däribland många s.k. typexemplar för nybeskrivna arter.

En del av de äldsta objekten från 1700-talet, samt särskilt värdefulla objekt som garfågel och vandringsduva är inte heller utställda.

Museet har också mycket stora vetenskapliga samlingar som används i forskning och ofta lånas ut till forskare i andra länder.

Stig in! (Rundvandring. Klicka på miniatyrerna för att se dem större.)

Till fotografierna (klicka på miniatyrerna för att se dem större):

Historiska samlingar av fåglar och fiskar Historiska insektssamlingar
Moderna insektssamlingar Bilder från entomologiska avdelningen
Byggnadens exteriör

Fjärilar

Skalbaggar (svartbaggar)

Från entomologiska avd.