Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Utländska hovdjur och rovdjur, skelett m.m.

Alpstenbock Alpstenbock Besoarantilop Besoarantilop Besoar Snöleopard
Ozelot Hjortsvin, skelett Jordsvin, skelett Tretåig sengångare, skelett Fingerdjur, skelett Myrkotte, skelett
Hornuggla, skelett Hornuggla, skelett Flygande hund, skelett