Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Svenska fåglar

Rödstjärt Blåhake Tofsmes Sommargylling Nötkråka Blåkråka m.fl.
Nötskrika och lavskrika Kungsörn Berguv Fjälluggla Fjälluggla Fjälluggla
Berguv Jorduggla Hökuggla Hökuggla Praktejder Rörhöna
Rörhöna, fot Stortrapp Stortrapp Rödhalsad gås Rödhalsad gås, fotplatta Berguv, fjädrar
Havsörn, fjällvråk Havsörnar, hane och hona Vråkar Börringevråk (form av ormvråk) Havsörn, fot