ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Kilian Stobaeus (foto LC)

Byst på Universitetsplatsen, Lund

Kilian Stobaeus

Kilian Stobaeus (1690-1742) var naturforskare och läkare i Lund. Han ägde ett naturaliekabinett, dvs stora samlingar av djur av olika slag, snäckor, insekter, geologiska, etnografiska, arkeologiska och historiska föremål m.m. Hans naturaliekabinett, "Museum Stobeanum", donerades till universitetet 1735 och är grunden till bl.a. de zoologiska samlingarna vid Lunds universitet. Stobaeus är också känd som Linnés lärare - Linné bodde hos honom det år han vistades i Lund, 1727-28, betraktade honom "som en far" och studerade hans samlingar och böcker. Av Stobaei samlingar finns ca 80 insekter kvar (insamlade av hans medhjälpare Leche), vilka räknas som den näst äldsta bevarade insektssamlingen i världen. Även molluskskal finns bevarade från denna samling.

Stobaeus var också känd som läkare och var den förste som fick doktorsgrad i medicin i Sverige. Trots att han var sjuklig, halt och blind på ena ögat hade han stor läkarpraktik och anlitades av både fattiga och adel. Han var även verksam vid Ramlösa brunn som hans lärare Döbelius hade grundat. Stobaeus var professor först i medicin, sedan i naturfilosofi och även i historia.

Tillbaka