ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Karta över våning 3

Karta våning 3

Monter
Visade djur
Monter
Visade djur
1-8
Fåglar (moa, kasuar, storkfåglar, pelikaner m.m.)
71
Groddjur (modeller, diorama)
9-12
Utländska rovfåglar
72-75
Sköldpaddor
13-16
Svenska fåglar (lommar, doppingar, storkar mm.)
76-77
Groddjur
17-18
Hönsfåglar
78-79
Ormar, ödlor
19-20
Tranfåglar, rallfåglar
80-81
Ödlor
21-22
Vadare
82-83
Svampdjur, nässeldjur
23-24
Duvor, papegojor
84-85
Koraller
25-26
Papegojor, gökfåglar, turakoer
86-87
Maskar
27-28
Kolibrier
88-89
Maskar, kräftdjur
29-30
Blåkråksfåglar, hackspettfåglar
90-91
Kräftdjur
31-32
Tättingar (manakiner, tyranner, lyrfågel)
92-93
Kräftdjur
33-34
Tättingar
94-95
Spindeldjur
35-36
Tättingar (kråkfåglar m.m.)
96-97
Blötdjur (snäckor)
37-38
Paradisfåglar, tangaror
98-99
Blötdjur (musslor, bläckfiskar)
39-40
Glasmodeller
100-101
Tagghudingar, manteldjur
41-42
Darwinutställning
102-103
Insekter (montage)
43-44
Fiskar
104-105
Embryologi
45-46
Fiskar
108 - 122
Svenska fåglar (andfåglar, ungar, rovf., hönsf.)
47
Fiskar
123
Bon av svenska fåglar
53-55
Hajar, fiskar, rundmunnar m.m.
124-138
Svenska fåglar (måsf., alkf., hacksp., ugglor, tätt.)
56-58
Fåglar, anpassningar
a
Foton, böcker
59-61
Fåglar (transfåglar, trappar)
b
Gädda
62-64
Svenska fåglar (vadare, hönsfåglar)
c
Dräktbyte hos fåglar och däggdjur
65-67
Svenska fåglar (vadare)
d
Fiskar
68-70
Groddjur, kräldjur
e
Sjurygg (avgjutning)

Tillbaka