Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Gnagare och små rovdjur

Bäver Dvärgmus Dvärgmus Ängssork Ängssork Ängssork
Hermelin Utländska djur Afrikansk jätteråtta Afrikansk jätteråtta
Flimmernäbbmus Mungo Mungo med orm Mungo med orm Marsvin Afrikansk springhare
Gnagarmonter