ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Anders Jahan Retzius (foto LC)

Byst på Universitetsplatsen, Lund

Anders Jahan Retzius

Anders Jahan Retzius (1742-1821) var kemist, zoolog och geolog och centralfigur inom naturvetenskapen i Lund vid slutet av 1700-talet. Född samma år som Stobaeus dog, 1742, studerade han först kemi och disputerade i detta ämne, men ägnade sig fortsättningsvis mycket åt biologi. Han utgav böcker om klassifikationen av djurriket i Linnés efterföljd och moderniserade naturaliesamlingarna, då placerade i Lundagårdshuset. Han skaffade själv mycket stora zoologiska samlingar som senare tillföll muséet. Efter Lidbeck övertog han även botaniken och från 1798 också undervisningen i kemi. Han utnämndes till professor i naturalhistoria och ekonomi. Han spelade stor roll både för det zoologiska muséet och för den kommande generationen av naturvetare i Lund.

 

Tillbaka