ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Karta över våning 2

Karta våning 2

Monter
Visade djur
Monter
Visade djur
1 - 8
Större svenska däggdjur
45 - 47
Utländska hovdjur
9
Hundar, vargar
50 - 54
Utländska rovdjur
10
Fladdermöss
56 - 60
Skelett av utländska däggdjur
11 - 15
Svenska gnagare och hardjur
62 - 66
Skelett av utländska däggdjur
17 - 21
Mindre, svenska rovdjur
68- 72
Skelett av människoapor, människans utveckling
23 - 27
Pungdjur och kloakdjur
74 - 78
Lodjur, getingbon m.m.
29 - 33
Primater, pälsfladdrare myrkottar m.m.
80
Missbildningar
35 - 39
Utländska gnagare
B1 - B20
Snäckor och musslor
41 - 42
Sjöfåglar, säl
B21 - B23
Parasiter (modeller)
43
Gyllenstiernska fisksamlingen
119
Valskelett

Tillbaka