Före-
gående

ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar

Nästa

Utställningar i trappan

Ingången till Sven Nilsson-hallen Hjorthorn Fossilmontrar Fossil Trappan Trappan
Fossil Carl von Linné d.y., fossil Byst av Anders Jahan Retzius Koraller Horn av jättehjort Horn av jättehjort
Missbildningar Missbildad kalv Missbildad kalv Missbildad kyckling Bilder av fiskar Minnestavla över Retzius
Målat skulderblad av val Målat skulderblad av val Målat skulderblad av val