ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Sven Nilsson (foto LC)

Byst på Universitetsplatsen, Lund

Sven Nilsson

Sven Nilsson (1787-1883) är Lunds kanske mest kände zoolog. Han var professor i zoologi 1832-1856. Lärjunge till Retzius började han tidigt arbeta med de zoologiska samlingarna. Hans intresseområde var däggdjur och fåglar och han är känd för samlingsverket Skandinaviens Fauna som utgavs från 1820. Han skrev även flera andra viktiga verk om däggdjur, fåglar och även blötdjur. Han har kallats den svenska ornitologins fader och den svenska faunistikens fader.

Sven Nilsson arbetade inom Jägarförbundet och samlade in data om djurens förekomst och vanor från jägare. Han var chef för Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 1828 - 32 och spelade en viktig roll för att bygga upp samlingarna där, då man flyttat till nya lokaler. Därefter, som professor i Lund, utökade han väsentligt de zoologiska samlingarna, då belägna i nuvarande Historiska muséet vid Krafts torg. Han hade som mål att ha ett exemplar av varje art av högre djur. På äldre dagar gjorde han sig också känd som arkeolog och gjorde banbrytande undersökningar av jakt- och fiskeredskap från stenåldern.

Tillbaka