ZOOLOGISKA MUSEETS I LUND VÄNNER

Startsida | Sven Nilsson-hallen | Retziusgalleriet | Stobaeussalen | Fler samlingar | Artregister | Historik | Kontakt och länkar


Karta över våning 1

Karta våning 1

Monter
Visade djur
Monter
Visade djur
1 - 7
Skelett av myskoxe, visent, ko, ren, kronhjort, älg
H
Skelett av uroxe, tamko, kronhjort
9 - 10
Skelett av häst
K
Modell av tumlare, halvspäckhuggare
11
Skelett av lejon, brunbjörn
a
Skelett av silkesapa, skogsmus m.fl. små däggdjur
12-14
Skelett av gråsäl, isbjörn
b
Skelett av giraff
47-49
Skelett av struts, kasuar, nandu, emu
Mittparti
Skelett av näbbval, andra valar, kamel, älg m.m.
51 - 53
Skelett av tiger, leopard, pungvarg
Runt mitten
Skelett av valross, valar, säl, manatdjur, tapir m.m.

Tillbaka